bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zamówienia publiczne

Aktualne postępowania

http://onkologia.krakow.pl/index.php?curpg=cook004

Postępowania z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:

22.11.2018r. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na odczynniki do celów naukowych z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.

06.11.2018r. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na odczynniki do celów naukowych z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:

17.10.2018r. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na odczynniki do celów naukowych z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.

Zamówienia na usługi społeczne:

Usługa dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na podstawie imiennych wejściówek (kart) dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci pracowników Centrum Onkologii Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia (1)

Zmiana ogłoszenia (2)

Informacja o udzieleniu zamówieniaOpublikował: Marek Majchrzyk
Publikacja dnia: 18.12.2018
Podpisał: Małgorzata Tomczyk
Dokument z dnia: 19.01.2017
Dokument oglądany razy: 24 750