bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.01.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Usunięcie nieaktualnych ogłoszeń.

Zamówienia publiczne

Aktualne postępowania

http://onkologia.krakow.pl/index.php?curpg=cook004


Postępowania z art. 4 punkt 8a ustawy PZP.

Ogłoszenia o zamiarze udzielania zamówienia w trybie art. 4 punkt 8a ustawy PZP

12.01.2016 .Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w trybie art. 4 pkt. 8a ustawy PZP:: odczynniki do badań naukowych

25.11.2015 Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Odczynniki do badań naukowych.

30.10.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny do badań naukowy

07.09.2015 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8a ustawy PZP:: odczynniki do badań naukowych

07.08.2015 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8a ustawy PZP:: odczynniki do badań naukowych

08.07.2015 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8a ustawy PZP:drobny sprzęt laboratoryjny do badań naukowych

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4 punkt 8a ustawy PZP

15.01.2016 .Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu w trybie art. 4 pkt. 8a ustawy PZP:: odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny do celów naukowych do badań naukowych

20.10.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8a ustawy PZP:: odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny do badań naukowych

20.08.2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z art. 4 pkt 8a ustawy PZP.: Odczynniki do badań naukowych

31.08.2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z art. 4 pkt 8a ustawy PZP: Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny do badań naukowychOpublikował: Michał Tomana
Publikacja dnia: 18.01.2016
Podpisał: Małgorzata Tomczyk
Dokument z dnia: 15.01.2016
Dokument oglądany razy: 3 160