bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięcie ogłoszenia o zamiarze zamówienia, zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu.

Zamówienia publiczne

Aktualne postępowania

http://onkologia.krakow.pl/index.php?curpg=cook004


Postępowania z art. 4 punkt 8a ustawy PZP.

Ogłoszenia o zamiarze udzielania zamówienia w trybie art. 4 punkt 8a ustawy PZP

06.10.2014 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia z art. 4 ust 8a ustawy pzp:odczynniki do badań naukowych: część 1

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4 punkt 8a ustawy PZP

23.09.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4 punkt 8a ustawy PZP: Dostawa wyposażenia do mikroskopu BX41aOpublikował: Małgorzata Tomczyk
Publikacja dnia: 06.10.2014
Podpisał: Małgorzata Tomczyk
Dokument z dnia: 06.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 265